PROJEKTY A REALIZACE

SOUTĚŽ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

Vizualizace (2) Dokumentace (4)
 AUTOR: Ing. arch. Jiří Pelikán, Ing. arch. Martin Komárek
 INVESTOR: Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava
 SOUTĚŽ: 2006