ATELIER

NAVRHUJEME A PROJEKTUJEME
 • MODULÁRNÍ STAVBY
 • STAVBY PRO BYDLENÍ
 • OBČANSKÉ STAVBY
 • OBCHODNÍ A ADMINISTRATIVNÍ STAVBY
 • PRŮMYSLOVÉ STAVBY
 • STAVBY PRO KULTURU A VOLNÝ ČAS
 • REKONSTRUKCE VEŘEJNÝCH PROSTOR MĚST A OBCÍ
 • INTERIÉRY
SPECIALIZUJEME SE NA
 • NÍZKOENERGETICKÉ RODINNÉ DOMY
 • REKONSTRUKCE OBJEKTŮ
 • REKONSTRUKCE STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ MŠ, ZŠ
 • REKONSTRUKCE A NOVOSTAVBY MŠ
 • INTERIÉRY OBYTNÝCH BUDOV
ZAJIŠŤUJEME
 • KOMPLEXNÍ PROJEKTOVOU DOKUMENTACI VČETNĚ VŠECH PROFESÍ
 • OBSTARÁNÍ VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY A OSTATNÍCH ORGANIZACÍ
 • VYŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ
 • AUTORSKÝ DOZOR